Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2011

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 1

Η εξίσωση είναι μια ισότητα στην οποία υπάρχει ένας άγνωστος αριθμός που τον ονομάζουμε Χ. Έτσι μία ισότητα π.χ. 3+5=8, σαν εξίσωση μπορεί να είναι 3+Χ=8 ή Χ+5=8. Μπορούμε εύκολα να μαντέψουμε τον άγνωστο αριθμό. Όμως στα μαθηματικά πρέπει να λύσουμε με συγκεκριμένο τρόπο την εξίσωση:
ΛΥΣΕΙΣ     Α)    3+Χ=8     Γράφω την εξίσωση
                           Χ=8-5     Χωρίζω γνωστούς από αγνώστους και κάνω αφαίρεση.
                 και       Χ=3       Γράφω το αποτέλεσμα έτσι.

Το ίδιο κάνω και στην περίπτωση: Χ+3=8  Γράφω την εξίσωση.
                                                       Χ=8-3   Χωρίζω γνωστούς από αγνώστους και κάνω αφαίρεση.
                                                και    Χ=5     Γράφω το αποτέλεσμα έτσι.
             
                     Β)     Χ-4= 10                               14-Χ=10
                              Χ=10+4                               Χ=14-10
                      και     Χ=14                              και   Χ=4


1 σχόλιο:

POLPOT είπε...

Ανοίγουμε να διαβάσουμε και τις 2 αναρτήσεις για τις εξισώσεις!